2009. március 7-én megalakult az Magyar Csillagászati Egyesület Tatai Helyi Csoportja
 
  Kibővült az MCSE helyi csoportjainak családja! A tatai csillagászati szakkör úgy döntött, belép a helyi csoportok sorába.
  Az alakuló ülés március 7-én 16 órára volt kitűzve. Megjelent körünkben az MCSE vezetői közül dr. Kolláth Zoltán, Mizser Attila, és Tepliczky István.
  Pete Gábor személyében a győri helyi csoport is képviseltette magát.
  Kovaliczky István levezető elnökként, a csillagda jelenéről és jövőjéről tartott vetítettképes előadást. Szerinte, ha pályázati pénzhez jutunk -amit szeretnénk-,
  akár múzeumot, planetáriumot is létesíthetünk csillagdánkban.
  Dinga László, a csillagda egyik alapító tagja viszszatekintett a csillagvizsgáló 35 éves múltjára. Elmondta, hogy eddig három alkalommal fenyegette bezárás
  a csillagdánkat, szerencsére mindannyit túléltük.
  Mudrok Béla, a csillagdaépítés aktív tagja szerint a fennmaradáshoz összefogásra van szükség, ugyanúgy, mint az építkezés idején.
  Nagy Sándor  ismertette a 2009. évre tervezett programjainkat. A Csillagászat Nemzetközi Éve kapcsán, valamint a jeles napokra tekintettel előadásokkal
  készülünk, alkalmas időjárás esetén távcsöves bemutatókat tartunk. Kitelepülünk a város forgalmas pontjaira és "flasztercsillagászkodunk".
  A programok  ismertetése után vendégeink emelkedtek szólásra. Ismertették a Csillagászat Nemzetközi Éve kapcsán született terveiket. Beszámoltak az
  amatőrcsillagászat jelenlegi helyzetéről. Sajnálattal említették meg néhány nagymúltú, nagyhírű csillagda megszűnését is.
  Egyhangú szavazás után kimondtuk a tatai helyi csoport megalakulását, és Nagy Sándort -az eddigi szakkörvezetőt- megválasztottuk vezetőnek.
  Baráti beszélgetés keretében megemlékeztünk Posztoczky Károlyról. Személyes ismeretség kapcsán történeteket hallhatunk névadónk életéről, munkásságáról.
Fenyvesi János