A csillagvizsgáló 2008-ban
2007. novemberében Tata Város Önkormányzata a Posztoczky Károly Csillagvizsgáló további működésének biztosítása érdekében megkereste a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesületet, hogy vállalja át az üzemeltetést, mivel a Fazekas utcai iskola már nem használja semmire.
December 20-án a két fél közművelődési megállapodást kötött, amely alapján 2008. január 1-jétől a TIT kezelésébe került a csillagda.
Az önkormányzat anyagilag támogatja a TIT-et, hogy csillagászati programokat szervezzen és rendezzen a csillagvizsgálóban.
 
 
 
- Januárban elkészült a csillagvizsgáló éves programterve:
- Minden kedden 18 órától (nyári időszámítás alatt 19 órától) működik a csillagászati szakkör.
- Február hónapban csillagászati vetélkedőt hirdettünk a tatai általános iskolák 5.-6.-7. osztályos tanulói számára.
- Minden tavaszi hónap utolsó pénteki napján nyilvános csillagászati előadást tartottunk.
- Áprilisában a Posztoczky Károly Csillagvizsgálóra alapozva elkészült a TIT csillagászati stratégiai terve.
- Elkezdtük az épület állagmegóvási munkáit, amelyeket a szakköri tagok végeznek el.
- Június 20-22 között távcsöves megfigyelőtábort rendeztünk.
- A Múzeumok Éjszakáján napnyugtától napkeltéig vártuk az érdeklődőket távcsöves bemutatóra, valamint a muzeális Posztoczky-hagyaték megtekintésére.
- Minden keddi napon napnyugta után, illetve a látványos égi jelenségek napján nyilvános távcsöves bemutatókat tartottunk.
- Szeptember 16-án Nagy Sándor tartott előadást "Őszi csillagképek (és a legérdekesebb égitestek)" címmel.
- Szeptember 23-án Fenyvesi János tartott előadást "Csillagászati távolságok, méretek" címmel.  képek>>
- Szeptember 30-án Kovaliczky István tartott előadást "Égitest típusok (meteoroktól a galaxisokig)" címmel.
- Október 7-én az Űrkutatás Napja alkalmából Kovaliczky István tartott előadást "A holdutazás titkos fejezete" címmel.
- Október 11-én a csillagda három munkatársa tatabányán az Ismeretterjesztő Nap alkalmával tartott előadásokat.
- Október 14-én Fenyvesi János tartott előadást "A Merkúr és a Vénusz bolygó" címmel.  képek>>
- Október 21-én Orbán Gábor tartott előadást "A csillagok (és fizikai tulajdonságai)" címmel.  képek>>
- Október 28-án Mudrok Béla tartott előadást "2012 - égi jelenségek és jóslatok" címmel.  képek>>
- Október 21-én Orbán Gábor tartott előadást "A csillagok élete" címmel.
- November 11-én A Magyar Tudomány Napja alkalmából Tepliczky István tartott előadást "Napfogyatkozás a forró Szibériában" címmel.  képek>>
- November 15-én egész napos programot rendeztünk a csillagvizsgáló megalapításának 35. évfordulóján. Bartha Lajos tartott előadást "Komárom megyei csillagászok" címmel.
- November 18-án Nagy Sándor tartott előadást "Lencsés távcsövek (tulajdonságai, lehetőségei-korlátai)" címmel.
- November 25-én Dinga László tartott előadást "Az üstökösök" címmel.  képek>>
- December 2-án Nagy Sándor tartott előadást "Téli csillagképek (és a legérdekesebb égitestek)" címmel.
- December 8-án Jakab Mihály tartott előadást "Tükrös távcsövek" címmel. képek>>
- December 16-án az ASZTROMIKULÁS hozott ajándékokat és meglepetést.
 
Az első megbeszélés